uppmärksamhet Sverige

OFFICIAL
ATTEMPT

MEXICO

MEDDELANDE

KÄRA KONSTNÄRER, POJKAR OCH FLICKER MÅLARE:

Vill du vara en del av världens största mosaikmålning?

Kulturföreningen Art without Borders for Peace and World Organisation of Integrated Artists (OMAI) bjuder in dig att delta i de senaste årens mest ambitiösa och viktigaste projekt.

.

Vad handlar det om?

Det är “DEN STÖRSTA MOSAIKMURALIEN I HISTORIEN”, med ett initialt mål på 1 000 verk under kategorin det största antalet deltagande konstnärer och barn.  Det kommer att bli ett monumentalt verk under den tematiska axeln FRED och MILJÖ med syfte att registrera det i GUINNESS WORLD RECORDS.  Målningarna ska fogas samman i form av en mosaik, för att skapa ett gigantiskt verk som ska skriva historia

Denna aktivitet syftar till att spela in som den största väggmålningen i världen i Guinness rekordbok.

.

ORGANISERA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL ARTISTAS INTEGRADOS (OMAI).

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

ARTE SIN FRONTERAS POR LA PAZ

Síguenos en Facebook

Edit Template

 

 *VÄRLDSORGANISATIONEN FÖR INTEGRERADE KONSTNÄRER (OMAI)

 *KONST UTAN GRÄNSER FÖR FRED (ASFPP)

 * ANJOR GROUP FOUNDATION

Evenemanget kommer att äga rum den 6 – 10 december på en offentlig esplanad och kommer att ha journalistisk bevakning över hela världen

Det är ett inkluderande, fritt och ständigt växande projekt som består av en stor väggmålning med verk i kvadratiskt format för att skapa en mosaikliknande struktur formad med rutor av olika etablerade storlekar, och gjorda av konstnärer och barn från olika länder i världen.

PLATS

Den första etappen av projektet kommer att presenteras i december 2022 i staden Mocorito-Sinaloa i Mexiko under firandet av IIX SUMMIT OF THE WORLD ORGANISATION OF INTEGRATED ARTISTS and IV INTERNATIONAL FESTIVAL OF ART WITHOUT BORDERS FOR PEACE.

Det är ett inkluderande projekt, kostnadsfritt och i ständig tillväxt, och består av konstruktionen av en stor väggmålning formad som en mosaik eller pussel med verk i kvadratiskt format, bitar av konstnärer och barn från olika länder i världen.

Ett inkluderande och ideellt projekt, sponsrat av Fundación Grupo Anjor de México, en organisation under ledning av Carlos Antonio Sosa Valencia, som också kommer att sköta registreringen av väggmålningen i Guinness World Records-boken.

Uttrycket “mosaik” används i en uppsättning av målningar som är gjorda av olika slags tekniker, skaparen av dessa målningar kommer från olika område.

Framväxande eller erfarna konstnärer kan delta, såväl som pojkar och tjejer som älskar att måla från något av länderna som har en volontärchef som kommer att ansvara för att ta emot och skicka verken till Mocorito, Sinaloa, Mexiko och vars fraktkostnad kommer att vara täcks av arrangörerna.

 

tema:

VÄGGMALINGEN ÄR “FRID OCH MILJÖ”

Konstnärer och barnmålare från hela världen, inklusive ditt land, är inbjudna.

MÅL

-Att konstnärer och barn uttrycker sig utifrån ett pacifistiskt och miljömässigt perspektiv.

-Registrera den största väggmålningen i världen under kategorin det största antalet konstnärer och barn kring temat Fred och miljö

-Stärka hos barn och unga värderingarna fred och miljö genom konst.

-Presentera konst för barn som ett alternativ till livet, healing och ett sätt att uttrycka sina känslor.

-Sår i världens barn fröet till fred och miljömedvetenhet.

-Visa betydelsen av fred och miljömedvetenhet för att bygga och stärka den sociala strukturen.

-Sträva efter integration av lokala, nationella och främmande folk och konstnärer.

-Demokratisera barns och populära konstnärers deltagande i utrymmen som vanligtvis är stängda för dem.

VILLKOR FÖR DELTAGANDE

Utlysningen är öppen från juni till oktober 2022. Vuxna och barnkonstnärer av alla nationaliteter kan delta.  När det gäller barn över

5 år efterfrågas råd från en handledare för att säkerställa att barnets syn på ämnet Fred och miljö återspeglas.

Alla typer av kreatörer kan delta i väggmålningen, som målare, fotografer, skulptörer, poeter och författare.

Varje kreatör kan delta med ett eller flera verk.  Konstnären eller skaparen kommer tidigare att skicka bilden eller bilderna av sina verk till varje chef eller samordnare i respektive land för curatorskapsändamål.

Alla verk kommer att doneras till projektet som kommer att vara en del av Mocorito Cultural Center, som koordineras av Grupo Anjor Foundation.

Målningarna kommer att levereras till varje chef i varje land eller region innan de skickas till Mexiko, (kostnaden för denna leverans till Mexiko betalas av arrangörerna)

Sista leveransdatum i Mexiko, 14 oktober 2022.

VERKENS ÅTGÄRDER

(KONSTNÄREN KAN VÄLJA NÅGOT AV DE FÖRESLAGNA ÅTGÄRDERNA).

Mått av kvadratiska format i strikta mått på

Rekommenderade åtgärder för pojkar och flickor:

30×30 cm.  (12×12 tum)

Mått för vuxna:

40x40cm (16X16 tum);

50×50 cm (20 X 20 tum);

60x60cm (24X24 tum); rekommenderas för författare och poeter

70×70 cm (28 x 28 tum);

och 80×80 cm (32×32 tum)

KURATORSKAP

Första filtret.

Chefer och samordnare i varje land.  Om ett verk inte sammanfaller med de föreslagna teman och föreskrivna åtgärder, kommer det inte att finnas något sätt att inkludera det med de andra verken, så det kommer att kasseras av chefen eller samordnaren i varje land.  Vänligen notera detta krav.

Andra filtret.

Alla verk som anländer till Mexiko kommer att ställas ut, utan undantag. När verken har tagits emot i Mexiko kommer verken att ha den slutliga processen av curatorship av styrelsen för University of Muralism of Mocorito endast för att bestämma platsen där kommer att ockupera i väggmålningen, enligt monteringsdesignen.

 

MÅTEN MÅSTE VARA EXAKTA, FUNKTIONER I ANDRA ÅTGÄRDER, PÅ PAPPER, ELLER KOPIOR AV MÅLNINGAR PÅ KANVA TILLÅTS INTE.

ANDRA VIKTIGA DETALJER

Målningar.  Endast duken kommer att skickas (Ingen ram eller träram) Målningarna kommer att göras på tyg, duk, ljust trä som Tripex, eller annan typ av motståndskraftigt och lätt material (inget papper, inga arbeten med glas eller ömtåliga stöd), Verk i trä eller akryl får inte överstiga 3 cm tjocklek inklusive ram eller stöd.  Varje bit eller verk måste ha en kant eller ett utrymme på 4 cm eller 2 tum tyg för att sträckas i respektive ram.

Skaparna kan alternativt använda begagnade tyger som stöd (blåjeans, lakan, filtar, klänningar eller annat som kan grundmålas på rätt sätt för korrekt användning med tavlorna. Detta i syfte att stimulera till återvinning och omsorg om miljön.

Fotografer, poeter och författare kommer att kunna delta med en kort text som kommer att tryckas på 60X60 cm eller 16X16 tum duk.  Canvastrycket är ett digitaltryck på tyg, canvas eller canvas (på franska giclée).

Poeter och författare får delta med en kort text som kommer att skrivas och signeras med författarens egen handstil (BORSTE, KRITA, PENNA, MARKER, ETC.) på en duk storlek 60X60 cm eller 16X16 tum.  DE ÄR INTE DIGITALT TRYCKTA BILAR.

Skulptörer: Skulpturer för att delta måste vara former av relief (lågt eller högt), i kvadratiskt format, med ett djup på 3 cm.  Dessa bitar måste vara gjorda av lätta material som akryl, syntetiskharts eller glasfiber för att underlätta montering på väggmålningen.  Varje bit får inte överstiga ett kilo (2,2 lb).

Verket som presenteras kommer att upprätthålla konstnärens immateriella rättigheter.  Konstnären-författaren donerar verket/verken och överlåter till fullo rätten till verket att delta i mosaikmålningen, detta inkluderar rätten att:

Ställ ut den i framtida kulturutställningar eller konstutställningar.

Publicera bilder av det valda verket på evenemangets officiella webbplats och alla andra webbsidor, applikationer, skyltar och/eller reklammaterial som är kopplade till det kulturella eller konstnärliga projektet under en obestämd tidsperiod, såväl som i andra publikationer eller media på papper eller elektronik.

Väggmålningen kommer att resa och ständigt växa för att slå sitt eget rekord.

DEADLINE FÖR LEVERANS AV VERK

Alla deltagande verk kommer att levereras fysiskt till den adress som anges av varje chef i varje territorium eller land (se listan över chefer nedan), av konstnären eller chefen, med förhandsgodkännande från chefen för varje land (du måste skicka ett foto först för att verifiera att det uppfyller kraven och godkänns (detta krav är mer för att verifiera det kvadratiska formatet, stödmaterialet och att verket ansluter sig till temat, det har inte en estetisk eller akademisk kvalifikationsnivå, för övningens inkluderande syften)

Verken kommer att doneras till Fundación Grupo Anjor de México, sponsrande enhet och kommer att utgöra en del av Mocorito Cultural Center och kommer att delta i framtida vandringsutställningar i olika städer eller länder.

Det kommer nya upplagor med större uppslutning för att slå sitt eget rekord varje år.

CERTIFIERING.

Intyg om donation och deltagande av varje deltagande verk kommer att levereras, den officiella certifieringen skickas till konstnären i digitalt format för tryckning om så önskas.

Styrelsen för Guinness World Records kontor i Storbritannien kommer att uppmanas att utfärda certifiering till var och en av de utvalda deltagarna i byggandet av väggmålningen.

TEKNISK BLAD FÖR VARJE VERK

Markera (MARKERING, PENNA, CRAYOLA, PEN, PENNA, ETC), verken på baksidan med DET TEKNISKA BLADET (Författare, titel, teknik, mått, årtal och nationalitet), ange målningens position (upp och ner), signera alla verk, inklusive canvastavlor, fotografier, dikter etc. utan undantag, frihand på fram- och baksidan, även stipulera “Donerat arbete, inget kommersiellt värde, försäljning förbjuden.”  SNÄLLA KLISTA INTE PAPPER BAKOM DUKEN

Deadline för mottagande av verk i Mexiko, 14 oktober 2022. (Datumet varierar beroende på land, beroende på lokala utställningar före leverans) Deltagandet är kostnadsfritt för konstnärerna, monterings- och spridningskostnader är tack vare Fundación Anchor.

Gå med i detta freds- och miljöprojekt, gör din konst synlig på ett annorlunda och professionellt sätt!

Detta är ett förslag med stöd av Art Without Borders for Peace -ASFPP- och Världsorganisationen för integrerade konstnärer -OMAI-.

Ledning av kommunikationskontoret för “Konst utan gränser för fred” av Manuel Tiberio Bermúdez, colombiansk journalist och författare

Respekt, förståelse och stöd efterfrågas för koordinatorerna och cheferna, de är en grundläggande del av projektet, de är frivilliga konstnärer som ägnar sin kunskap, tid och arbete.

VILL DU VARA KULTURLEDER FÖR KONSTRUKTIONEN AV HISTORIENS STÖRSTA MOSAIK?

I så fall, beroende på land, kontakta samordnaren närmast ditt hem.

Du kommer att få en officiell utnämning av OMAI World Organization of Integrated Artists och ASFPP Cultural Association Art without Borders for Peace för att utföra denna förvaltning.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_Artistas_Integrados

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Arte_sin_fronteras_por_la_Paz

SWEDEN

MÓNICA NOLASCO

Artista Visual, Gestora Cultural

+ 46 73 089 00 42

SAMORDNARE FÖR ANDRA LÄNDER

¿QUIERES SER GESTOR CULTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MOSAICO MAS GRANDE DE LA HISTORIA?

Si es así,  puedes inscribirte   llenando el siguiento formulario: 

Tambien,  dependiendo del país, comunícate con el coordinador más cercano a tu domicilio.

Previa aprobación del coordinador de tu país, recibirás un nombramiento oficial por parte de la OMAI Organización Mundial de Artistas Integrados y la ASFPP Asociación cultural Arte sin Fronteras por la Paz para realizar está gestión.

Más información acerca de los organizadores acá:

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_Artistas_Integrados

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Arte_sin_fronteras_por_la_Paz

EL MOSAICO ARTÍSTICO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA 2022

COORDINADORES Y CENTROS DE ACOPIO DE CADA PAÍS

Clic o tap en el nombre de tu país para ver lista de coordinadores y gestores cerca de ti.

ALEJANDRO QUIJANO

Pintor Muralista y Escultor

Miembro Fundador de la SOMAAP Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas

Y Miembro del Salón de la Plástica Mexicana.

Ciudad de México

+52 55 2046 9805

.

ERNESTO RIOS ROCHA

Pintor Muralista y escultor

Creador de la OMAI Organización Mundial de Artistas Integrados

Culiacán Sinaloa

+52 1 55 7850 5807

.

GINA TREJO 

Multimedios Televisión
CDN Cadena Digital de Noticias

Michoacán, México
WhatsApp: +52 1 452 149 5681

Email:ginaetc@hotmail.com

.

LEONOR CHACÓN VERA

Artista Visual, Ilustradora  y Gestora Cultural Durango, Durango

+52 1 618 238 5516

..

MARTHA PATRICIA MARTELL

Artista Plástico 

marthapatriciamartell@hotmail.com

WatsAap 9933182764

Villahermosa, Tabasco. México

YRMA OLIVERA CALVO

Gestora cultural

+52 1 55 1809 6734

Ciudad de México

.

PATY VALDÉS

Artista Plástica y Gestora Cultural

Delegada en México de la Organización Cultural 6 Continentes Monterrey

+52 81 1275 0713

.

ARTURO ELÍAS ISLAS

Escultor, pintor y arquitecto Gestor Cultural

Celaya Guanajuato

+52 461 108 1118

.

ELIZABETH SULEMA ARANGO GOPAR

Relaciones Públicas y Ventas en Estudio Clos, Oaxaca ,Oaxaca

+52 55 3145 3936

.

EVA RIOS ROCHA

Artista Plástica y Muralista Miembro del colectivo Arena y Luna, Veracruz

+52 229 977 9677

.

MARÍA CONSUELO URÍAS LÓPEZ

Pintora, Escultora y Gestora Monterrey, Nuevo León

+52 81 8366 1662

.

MARÍA ELIZABETH MORALES RAMÍREZ

Directora del grupo Cultural Paso del Norte Rio Bravo.

Artista Plástica Escultora y Escritora Representante de México Ancestral

+52 1 656 269 3460

.

ANITA LOYA
Artista Plástica
52 656 136 8354
Cd. Juarez, Chih. México
Gestora:PASO DEL NORTE-
RIO BRAVO

..

MANUEL PIÑA
Maestro de artes plásticas y
Escultor Internacional.
+1 (915) 702-1086
El Paso, Texas. y Cd Juárez, Chih.
Gestor: PASO DEL NORTE-
RIO BRAVO

.

LETICHA AGUIRRE

Artista plástica

+52 656 135 7450

Aldama, Chihuahua

 Miembro de Parque del Arte, Chihuaua

Gestora: PASO DEL NORTE-

RIO BRAVO

.

RAFAEL ESPINOZA TELLEZ
Lic. y maestro en Artes Plásticas
52 656 372 8160
Cd. Juarez, Chih. México
Gestor:PASO DEL NORTE-RIO BRAVO

.

YESENIA HOLGUIN
Lic. y maestra en Artes plásticas
52 614 181 9682
Cd. Chihuahua, Chih.
Gestor: PASO DEL NORTE RÍO BRAVO

.

ANGÉLICA PORRAS
Maestra de Artes Plásticas
+52 614 156 0043
Cd Camargo, Chihuahua
Gestor: PASO DEL NORTE-RÍO BRAVO

.

TELMA PARRA

Promotora cultural y artista

Ocrearte

FB # ocrearte.art

WhatsApp +525474 822662

Sonora, México

MARCELA RODRÍGUEZ CÉSAR 

Marce

 Veracruz 550 col. república, C.P 25280

Saltillo, Coahuila

WhatsApp: 844 1229561

Email: marcerdzc@hotmail.com

.

FABIOLA NEVAREZ VARELA
Maestra de Artes Plásticas
+52 636 698 30 97
Nuevo Casas Grandes, Chih.
Gestor: PASO DEL NORTE-RÍO BRAVO

HERIBERTO NOPPENEY MONTAGUT

Poeta y Fotógrafo Artístico Alemania

+49 160 4323608

IANNI CARINA C.

Coordinadora General de OMAI en Argentina
Artista plástica/visual internacional, ilustradora, escritora, docente, gestora cultural internacional, con exposiciones en 14 países de América, Europa y Asia.
WhatsApp +54 9 2996 56-8596
Email: nqnian@gmail.com
De Centenario Provincia del Neuquén, Patagonia Argentina.
Teléfono +5492996568596

 

GONZÁLEZ ELSA BEATRIZ.

Maestra Nacional de Artes Visuales, Auxiliar de Museología, Museóloga Profesional, Miembro titular del Consejo Patagónico de Cultura, Representante en el Ministerio de Cultura y Educación de San Fernando del Valle de Catamarca, Miembro titular de la Asociación Cultural “Pro- Obras de Arte del Museo Laureado Brizuela Provincia de Catamarca, Integrante del Grupo de Arte en la Dirección de Cultura de Puerto Rico Misiones.
Gestora para la ciudad de Río Cuarto en Córdoba, para las Provincias de Misiones y Catamarca.
WhatsApp: +5493743448146
Email: elsag7102@gmail.com

 

PESENTI ANDREA ROSANA

Profesora de dibujo y pintura. Conservatorio Ibero Americano.
Profesora de Historia del arte. Conservatorio Franz Liszt.
Profesora de patina y Arte decorativo. Conservatorio Franz Liszt. San Nicolás
Gestora para la Provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos.
San José 175.
Email: andrea68pesenti@gmail.com
Teléfono: +549336- 4681179


PINTOS ELINA BERNADETTE.

Licenciada en artes plásticas especialidad pintura y profesora de Artes plásticas.
Actualmente trabaja cómo docente de artes en escuela N°137 de los Córdoba (rural al sur de la provincia), y docente de artes en la escuela French y Berutti en la ciudad de Aguilares.
Integrante del grupo de Encuentro de artistas internacional- Aguilares.
WhatsApp: 3865245001
Correo: elinapintos1982@gmail.com


LUNA MÓNICA ANDREA

Artista plástica internacional
Profesora Superior de Dibujo y Pintura
Gestora para las provincias de Buenos Aires y Chubut
TEL +54 9 11 6612-9452

 

BRACAGLIOLI VERÓNICA.

Artista Plástica, Profesora de Artes Visuales, Arteterapia y Psicología de la Creatividad.
Gestora para la Provincia de Córdoba.
TE: +54 9 3467 445715
Mail: verobracaglioli@gmail.comLEDESMA VERÓNICA VALERIA

Artista Visual, Docente de Arte
Gestora Cultural para la Provincia de Santiago del Estero.
Email: verval27@hotmail.com
WhatsApp: +5493855790835


GARCÍA ANDREA B.

Artista Plástico y Representando a Arte sin fronteras por la Paz Sede Argentina
Gestora Cultural de Neuquén
Te: +54 9 2994 28-9455
Email: andreagarcia.arte@gmail.com


BARRIONUEVO MARÍA DEL CARMEN
Artista Plástica y Escritora.
Gestora para la ciudad de Punta Alta, Provincia de Buenos Aires.
WhatsApp: +5492932447380


PABLA ARIAS (también conocida cómo Miss Ojos).
Profesora de Cinematografía.
Ilustradora, muralista y artista urbana.
Gestora Cultural Ciudad de Neuquén Patagonia Argentina.
Ha participado, en encuentros internacionales, nacionales de mural y arte urbano.
WhatsApp +54 92995757047
Instagram: Miss.Ojos


BONENTI GISELLA

Artista Plástica – Profesora de Dibujo y Pintura, Diseñadora en el Hábitat.
Gestora Cultural para la ciudad de Neuquén y Plottier.
Email: Gbonenti@hotmail.com
Instagram gisela bonenti
Face bonenti gisela
Te: +5492994109813


COFRÉ LOGKOPANG MARU

Fotógrafa, gestora cultural y tallerista
Gestora Cultural para las ciudades de Neuquén y Catriel.
Te: +5492995804433

 

ALGRANATI FILMUS ELISA
Artista plástica, Pintora Muralista
Neuquén
Te:+54 9 299 581 4280

 

FERNÁNDEZ MARINA

Artista Visual y gestora cultural, creadora de “Dar una Mano para Ver el Sol”
Gestora Cultural de Necochea Provincia de Bs As.
TEL +54 9 2262 58-3976

LILIA LÁZARO DE LEÓN

Gestora Cultural

+59170560715

SAYDER SDR

 São Paulo

+55 11 96207-5405

.

ANTONIO MARQUES
CIUDAD CURITIBA – PARANÁ
Arte sin fronteras por la paz
+55 47 98456-5930
contacto@antoniomarques.net

MAITE GUDIÑO

Artista Plástico

Santiago de Chile

+56 9 8715 0043

.

 

GABRIELA VIVART

Nueva Imperial Provincia de Cautín Región de la Araucaria

+56 9 8973 7149

.

ANA MARÍA GÖEDE R.

Poeta, Gestora Cultural y Presidenta de la Agrupación “Chile País de Poetas”

+56 9 9783 7255

.

NELSON CARRIZO MUÑOZ

Poeta y Gestor Cultural “El Poeta Minero”

+56 9 9342 3938

CESAR AUGUSTO RINCÓN GONZÁLEZ

 Abogado, Gestor Cultural, curador y fotógrafo

Presidente y Creador de la ASFPP Organización Arte sin Fronteras por la Paz

Neiva Huila Colombia

+57 304 206 8606

.

ELIANA PEDROZA

Gestora Cultural y Directora de Cambass Gallery.

Presidente de Omai en Estados Unidos.

Bogotá

+57 320 8593962.

.

LEONARDO FABIO SÁNCHEZ

Matemático, Universidad Central Bogotá Departamento del Caquetá

+57 311 5224266

.

NELSON GARCIAT

Artista y Gestor Cultural Neiva – Huila Centro de Arte

+57 3167538809

.

OSCAR ESTEBAN MARTÍNEZ

Artista Plástico y Gestor Cultural de Cali

+57 315 5674732

.

.

OMAR GUIO BECERRA
Artista Plástico curador Le Mondé Diplomátic Colombia y gestor OMAI Bogotá D.C
+57 300 7427061

.

PILAR GRANADOS
Artista Plástica, docente y gestora cultural OMAI Bogotá D.C
+57 300 7427094

.

SHARON PADILLA

Fotógrafa de reportera y documental dentro del arte Curadora de la Galería Empezart

Bogotá

+57 313 62 40040

..

RODOLFO JAVIER PINEDA HERRERA

Artista Plástico y Gestor Cultural de Cartago – Valle del Cauca

Institución educativa Sor María Juliana

3165137019

Artenatural428@gmail.com

.

ANA CONSUELO SUÁREZ ESPINOSA

Artista Plástica, Gestora Cultural y Directora de fundación Capitalizarte Internacional

Ibague Tolima – Colombia

WhatsApp: 316 3917083

Email: conny155@gmail.com

.

BELÉN DE LOS ANDAQUÍES CAQUETÁ 

Artista plástico 

Ahimilec Lara Díaz 

+57 322 7618623

.

JEISON ALEJANDRO SÁNCHEZ

Gestor Administrativo Casa Museo Gerson Corzo

Santander

WhatsApp 3026802602

Email: jeisonsanchez029@gmail.com

.

MILTON MORALES GRILLO

Pitalito – Huila

Artista Plástico  y gestor cultural por Arte sin fronteras por a paz  

+57 311 2242502

Calle 8 Sur # 4A-17

.

LEYDA FERNANDA SANTOS VARGAS

Campoalegre – Huila

Artista Plástico y gestor cultural por Arte sin fronteras por la paz  

WhatsApp: +57 314 3282211

Email: lefesava@hotmail.com

.

LINA MARÍA TRUJILLO

Neiva- Huila

ARTE Y DISEÑO Academia de dibujo 

Artista Plástico y gestor cultural por Arte sin fronteras por la paz 

WhatsApp: +57 314 3282211

Email: academiaarteydiseno@gmail.com

.

VIGGEE MARLITT LÓPEZ
Artista Plástico, docente y Gestor Cultural de FLORENCIA CAQUETÁ – COLOMBIA
Gestor Cultural por Arte sin fronteras por la paz
+57 313 8514237

.

LEIDER GASCA
Artista Plástico, docente y Gestor Cultural de FLORENCIA CAQUETÁ – COLOMBIA
Gestor Cultural por Arte sin fronteras por la paz
+57 316 6274029

VIGGEE MARLITT LÓPEZ 

Artista Plástico, docente y Gestor Cultural de FLORENCIA CAQUETÁ – COLOMBIA

Gestor Cultural por Arte sin fronteras por la paz

+57 313 8514237

LEIDER GASCA 

Artista Plástico,  docente y Gestor Cultural de FLORENCIA CAQUETÁ – COLOMBIA

Gestor Cultural por Arte sin fronteras por la paz

+57 316 6274029

.

JOHANNA PINEDA MUÑOZ

Artista Plástica – docente 

Gestora cultural por Arte sin fronteras por la paz  

+57 300 4029916

OLAFF CROWN 

Artista Plástico, diseñador gráfico, poeta

Gestor cultural por Arte sin fronteras por la paz

.

GUILLERMO MARTÍN MORENO
Artista Plástico, docente y Gestor Cultural de Neiva – Huila, Colombia
WhatsApp +57 315 2201282
Email: guillermomartinmoreno@hotmail.com

+57 300 2830641

.

DANIEL ZAPATA

Artista Plástico y Gestor Cultural de Cartago – Valle del Cauca

Institución educativa Sor María Juliana

+57 324 2817489

.

XIMENA IBARRA CALDERÓN 

Gestora Cultural de Pitalito Huila – Arte sin fronteras por la paz 

Email:ximenita_3@yahoo.com      

 Celular +57 3144436230

..

.

ALEXANDER CALDERÓN

Artista Plástico y docente 

Gestor cultural por Arte sin fronteras por la paz en Puerto Rico Caquetá 

+57 311 4460035 

HELIBERTO ARIZA GUERRA 

Artista Plástico y docente 

Gestor cultural por Arte sin fronteras por la paz en Puerto Rico Caquetá 

+57 312 3279822

.

 IVÁN DANILO RINCÓN GIRALDO

Bogota DC.

Fundación para la promoción artística y cultural Rinconesarte Internacional 

Director general

fundacionrinconesarte@gmail.com

Contacto+573102447259

.

Fundación para la promoción artística y cultural Rinconesarte Internacional – Colombia
Director general
Iván Danilo Rincón Giraldo
Sede administrativa
Bogota DC.
fundacionrinconesarte@gmail.com
Contacto+573102447259

.

EDGAR PERDOMO ALVARADO
Neiva
Mg. en Educación y cultura de paz
Gestor representante de Arte sin fronteras por la Paz
+57 315 6487122

.

Como invitado especial y la alianza estratégica del artista plástico y gestor cultural colombiano 

MAURICIO MAYORGA ZAMORA

+57 313 3666746 

confiable2005@gmail.com

GIOVANNA CÉSPEDES BARBOZA

San José 

Representante de Asociación Cultural “Arte sin fronteras por la paz” -ASFPP-

presidente OMAI organización mundial de artistas integrados, Costa Rica

Directora Artmazonia Internacional

artmazoniainternacional@gmail.com

WhatsApp: (506) 87446492

 

.

CASTA VARGAS PALACIOS

Licda. en Artes Plásticas con énfasis en Diseño, UCR

San José, Costa Rica.

Email: casta.vargaspalacios@ucr.ac.cr

WhatsApp +(506) 8812 2143JOSÉ DAVID MORA PRADA

San José, Costa Rica

Gestión manejo y bienestar animal

Email: jmprada777@gmail.com

WhatsApp +(506) 8973 9857.

ILEANA CUBERO AGUILAR

Licenciada en Artes plásticas, artista visual, Directora INARTES. CR. 

Gestora cultural.

WhatsApp +506 8422 4703

Email: i.leca@hotmai.com

.

 

AREADNNE UMAÑA ÁLVAREZ

Artista plástico, Gestión de Relaciones públicas y desarrollo cultural en Artmazonia internacional.

WhatsApp: +506 8420 3163

Email:   areadnne7@hotmail.comINGRID SÁNCHEZ ACEVEDO

Profesora de arte, gestora cultural.

Email:     ingrid_sanacev@hotmail.com

Artista plástico, gestora cultural 

WhatsApp: +506  8909 4939MARÍA GRACIELA ULLOA PORRAS

asistente dental, Artista plástico 

WhatsApp +503  8448-4482

Email: gulloa68@yahoo.com.

 

GLORIELA ALFARO RAMÍREZ

Artista miembro de Artmazonia internacional 

San José, Tíbas

glolilo2106@gmail.com

cel.: 70368880

 

ANA MARÍA ROJAS ROJAS

Profesora de Arte,

Artista plástica. Alajuela,Costa Rica.

WhatsApp: 8992-6948,

2458-3809

Email: anamaria230@yahoo.es

 

MAUREEN CHAVES ARCE

Artista plástica

Gestora Cultural.

San Carlos Costa Rica

WhatsApp:  72045269

Correo: mlisch12@hotmail.com

 

JANET FRÓMETA BENÍTEZ

La Habana

Artista Plástica y Directora de una Galería

+53 5 3151826

.

CLAUDIA ANABEL COSME ORTEGA

Artista Plástica 

Gestora cultural por Arte sin fronteras por la paz  

+ 53 52938715

.

 

DENIS NÚÑEZ RODRÍGUEZ 

Artista Plástica –  

Gestora cultural por Arte sin fronteras por la paz  

+53 5 2688410

 

JAIME CAMACHO RODRÍGUEZ

Presidente de OMAI ECUADOR Ambato

+593 99 839 7603

GLADIS DEL SOCORRO MENESES LESMES

Artes Sin Fronteras por la Paz delegación Ambato Ambato

+593 99 254 3723

 

RAFAEL FLORES

Artista plástico y comunicador

Fundación Paradigma

San Salvador

WhatssApp+503 7816 1995

Email: consultor.rafaelflores@gmail.com

.

PATRICIA ZULETA

Pintora  cantora y Gestora Cultural

WhatsApp +503 7149 8198

.San Salvador

.

GERARDO LÓPEZ

Artista visual

WhatsApp +503 7108 4080

Email: dorarge2005@yahoo.es

.San Salvador

.

Flor Nuila

Docente de Artes Visuales Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer

WhatsApp 78550631

Email: flornuila22@gmail.com

FERNANDO RODRÍGUEZ GIL

Escritor, poeta, activista social y humanitario.

Licenciado en Pedagogía, Educador Social, Educador Infantil, Master- Experto en Terapia Familiar,

Gestor Cultural, Practicas Colaborativas Participativas en Red.

Tenerife, Canarias

+ 34 626 51 23 95

 

PATRICIA ENDARA

Citadelle de Montmédy.

WhatsApp  +33 7 81 95 24 41

WILFRIDO RAMÍREZ

Municipio de Villa Nueva Guatemala

WhatsApp +502 5311 3900

Coordinador de país: Emerson Miguel Valle Alvarado

Correo electrónico:  arte.emersonvalle@gmail.com

Ocupación: artista visual, restaurador de bienes culturales

Departamento de residencia actual: Francisco Morazán 

Celular: +50487990747

Gestores

 

Dennis Samuel L. Abraham 

Correo electrónico: dennybrhm777@gmail.com

Ocupación: Artista visual, muralista.

Departamento de residencia actual: Atlántida, la ceiba.

Celular: +50432975452

 

Brandon Ariel Martínez

Correo electrónico: dinchi139@gmail.com

Ocupación: Maestro, artista visual

Departamento de residencia actual: Francisco Morazán

Celular: +50488232505

 

Jhon Franklin Girón

Correo electrónico: directorroatanculturehouse@yahoo.com

Ocupación: director de casa de la cultura Roatán 

Departamento de residencia actual: islas de la bahía

Celular: +50495708191

 

 

 Ronny Yoel Reyes

Correo electrónico: ekiria1995@gmail.com

Ocupación: artista grafico 

Departamento de residencia actual: el paraíso, Danlí

Celular: +50489533153

 

 Walter Alexander Sánchez Guifarro

Correo electrónico: alexansandres@outlook.com

Ocupación: artista visual y estudiante

Departamento de residencia actual: francisco Morazán, Talanga  

Celular: +50432843883

 

Roger Suarez

Correo electrónico: rosuarez25@yahoo.es

Ocupación: artista visual

Departamento de residencia actual: tela Atlántida 

Celular: +50494123069

 

 

 

Claudio Javier Espinoza

Correo electrónico: cjzelaya2@gmail.com

Ocupación: Maestro y artista visual

Departamento de residencia actual: Yoro

Celular: +50497953687

 

 

 

 

   Sergio Álvarez

Correo electrónico: industriarte.1986@gmail.com

Ocupación: artista visual

Departamento de residencia actual: Francisco Morazán 

Celular: +50433423871

 

 Josué Rápalo

Correo electrónico: rapaloj25.@gmail.com

Ocupación: maestro de artes visuales

Departamento de residencia actual: Francisco Morazán 

Celular: +50498139668

 

kelvin Gerardo Reyes Martínez

Correo electrónico: kelvynreyeshn@gmail.com

Ocupación: artista visual, Maestro

Departamento de residencia actual: Francisco Morazán 

Celular: +50496267671

 

 

 

 Alejandra Margarita Martínez Almendares

Correo electrónico: alejaminilienzos@gmail.com

Ocupación: artista visual

Departamento de residencia actual: Comayagua, Taulabe

Celular: +50431434767

AMAR KUMAR JENA

WhatsApp +918928930623

Correo electrónico: amarjena290@gmail.com

Municipio- ghansoli Navi Mumbai, Bombay

MAGDALENA MEJÍA

Actriz, abogada y comunicadora social, Licenciada en Español.

Reikiavik, Islandia

+354 867 1427

MARICELA ALAPIZCO LÓPEZ

Intructora de Antropología della Autoconscienza.

+39 346 832 6464

ISABEL CRISTINA TAPIA ROSAS

Presidente de la Asociación Cultural Ritmo, Color y Sabor.

+39 327 339 7394

LENA IMÉS CABALLERO.

Artista Visual,

Docente Universidad Columbus Panama.

 +507 6369-9214

 

ALBA PEÑA DE FRENCH

Provincia de Panamá Artista Plástica

+507 6607-0648

 

LUCELY MEJIA

+507 6949-0004

lucellymejias24@hotmail.com

 

MANUEL MONTILLA

fmontillah@yahoo.com

+507 6687-1607

WAGNER UGARTE VALDIVIA

Presidente de  OMAI PERÚ

+51 973 581 256

SANDRA MORETTI NÚÑEZ

Artes sin fronteras Por la Paz delegación Perú

Directora de IIIDA INSTITUTO IBEROAMERICANO DE INTEGRACIÓN DE LAS ARTES

+51 996 511 313

BÁRBARA JOZEFOWICZ

Email: basia2005@gmail.com

WhatsApp: +48 604 326 958

SHEILA E. RÍOS VÉLEZ.

Profesora, artista plástico  y Gestora

 Coordinadora Puerto Rico
Presidenta por la Organización Mundial de Artistas Integrados Puerto Rico.
WhatsApp. 1 787-632-5211

JOSE ÁLAMO 

SEGUNDO COORDINADOR POR PUERTO RICO – Facilitador de Bellas Arte del Depto. de Educación Puerto Álamo

WhatsApp:  +1 (787) 457-8333

Email: álamocj@ed.pr.gov

.

PROFESORA  SANDY GONZÁLEZ 

TERCERA COORDINADORA POR PUERTO RICO.  

WhatsApp: +17874625224

.

FÉLIX TOMÁS MIGUEL APONTE  

Gestor Reportero, Periódico La Semana, Caguas, Puerto Rico

Emails: ftomasmiguel@hotmail.com y felixtomasmiguel71@gmail.com

 CEL + 1 787 248-5579

.

GILDA L. PASTOR CORTÉS

Profesora, Pintora, Gestora, Puerto Rico

WhatsApp  +1 939-940-8259

Email: pastorgildaluz@gmail.com

.

GRISSELLE SOTO VÉLEZ

Gestora, Pintora, Profesora de la Escuela de Artes Plásticas de San Juan.

WhatsApp +1 (787) 203-3999

.

SHIRLEY INCHAUSTY

Gestora y Directora de La Escuela de Bellas Artes Municipal de Cayey, Puerto Rico.

Email: sherlyinchausty@gmail.com

WhatsApp +1 (787) 439-7304

.

AIDA ORTIZ VÉLEZ

Gestora, Pintora, Profesora de Artes Plásticas del Departamento de Educación de Puerto Rico

WhatsApp +1 787-671-0585

Email: aidaortiz484@gmail.com

.

.

PRISCILLA BESTARD

Pintora y Gestora Cayey,

Email: p.bestard@gmail.com

WhatsApp:  +1 (787) 409-1572

.

ANA RIVERA APONTE

Gestora Bibliotecaria Universidad de Puerto Rico en Cayey.

WhatsApp +1 (787) 466-6637

.

MELISSA TORRES RODRÍGUEZ – Gestora 

Email: mtorresrodrig@gmail.com 

WhatsApp: 787-444-4261

Bachillerato Educación de Artes Visuales de la Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico.

Fundadora de la Escuela de Bellas Artes Luis A. Ferré de Guaynabo. Directora de una de las oficinas de Servicios a la Familia del Municipio de Guaynabo. 

.

LIMARY SÁNCHEZ TORRES 

  Directora Auxiliar   Bellas Artes de Caguas Corp.

WhatsApp: +17873927099

Email:  lstorres@caguas.gov.pr

.

CARMEN MUÑOZ HERNÁNDEZ 

WhatsApp: 787 5675057

Email: cmonoz@caguas.gov.pr

.

V. ALBINO FERNÁNDEZ 

 Gestora Para publicidad y Pintora Escuela de Bellas Artes Municipal, Puerto Rico 

WhatsApp: 787-557-1731

Email: lincristal10@hotmail.com

.

SOBEIDA BURGOS VÁSQUEZ

 Pintora y gestora Escogiendo e invitando Artistas  

WhatsApp: 787-470-7588

Email:  Freelife4ever@gmail.com

.

 JUAN LIZARDI DONES

Gestor, tecnología

WhatsApp:  787-298-6070

Email: jlizardi3@yahoo.com

.

CARMEN LYDIA LÓPEZ ALVARADO

Gestora Cultural, Escuela de Bellas Artes Municipal,

Email: clilliam425@gmail.com 

WhatsApp: +1 (787) 379-1968

.

FELICITA MALAVÉ LÓPEZ 

 Gestora Cultural y Bibliotecaria en Cayey, 

WhatsApp: +1 (787) 943-3128

.

SHERLY INCHAUSTY BERMÚDEZ 

Gestora Cultural. Directora de la Escuela de Bellas Artes Municipal de Cayey, Puerto Rico

Email: sherlyinchausty@gmail.com 

WhatsApp: 787-439-7304

.

YINEIDA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

Provincia Hermanas Mirabal

Artista visual, muralista, directora de la escuela de Bellas Artes de Salcedo y Coordinadora de la Ruta de los Murales de la Provincia Hermanas Mirabal.

Vicepresidenta Ejecutiva del Festival Cultural Hermanas Mirabal, Coordinadora del

+1 (829) 422-9290

MÓNICA NOLASCO

Artista Visual, Gestora Cultural

+ 46 73 089 00 42

 

CARLA ESPINOSA

Arte sin Frontera por la paz

Artista plástica

para información:  

@carlaespinosa_arte          en Instagram

Email : carlaesarte@gmail.com

.

JOSÉ RAÚL ABIRAD FERULANO

RAYUL KARIM

BRUNO MENDEZ 3571 BLOCK H, AP. 003

MUNICIPIO MONTEVIDEO

WhatsApp  +598 97119827

Email: jraulabirad@gmail.com

.

CÉSAR CASTRILLO

Artista Gestor Cultural

Tefno+59897959387

NORA MARÍA DE GUADALUPE PONCE VEGA

Licenciada en psicología y artista plástico

Gestor Cultural representando Arte sin fronteras por la paz en Inglaterra

+52 1 55 4177 8834

 EDWIN SALGADO VILLARREAL

President of OMAI USA and CEO Art New York ES Corp.

E mail: business@artnewyorkes.com

Presidente de la OMAI USA en la gestión de la parte tecnológica para la actividad.

+1 337-554-7878

 

ELIANA PEDROZA

President of OMAI USA and Cambass Gallery Director

+57 320 859 3962

E mail: cambassgallery@gmail.com

.

VERÓNICA PADILLA REYNOSO

Phone: +1 209 495 5817

.

 

Edith Torres Avendano 

Plastic Artist 

MAF. Concentration in Museology.

Gestora Cultural de Dallas

edith@ebecolor. com

Cel:(1 787) 225 3919

.

BETTY YOUNES

betyyounes@hotmail.com

Celular 4073608451

Gestora Cultural

Florida Estados Unidos

.

ANA MARÌA LUNA CICCIA

analuna.44@gmail.com 

+1 7373462936

Gestora Cultural

Austin, Texas

.

ROSA HIGUERA 

Gestora del proyecto en el Sur de California . 

+1 (714) 203-4945

Correo

rosadelcarmen55@gmail.com

 

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ GALVIS

Pintor Muralista

Presidente de OMAI VENEZUELA

+57 317 8884720  

chemagalerias@gmail.com

Edit Template

aliados estratégicos:

Universidad Navarra, Extensión cultural Universidad Sur colombiana, la Fundación Sucrea, Artmazonia Internacional, Fundación Grupo Anjor, La Paz es el camino Colombia, Centro Cultural Bauprés de México, Liceo Taller San Miguel de Pereira, institución San José CIP. Sincelejo Sucre, Fundación Walter Oswaldo Arrubla, Proyecto Basura Limpia, Fundación Catalina Muñoz, Sayder SDR de Brasil, Cambass Gallery, Leonardo Fabio Sánchez Rivera, Sharon Padilla, Carlos Naranjo Bejarano, Mauricio Mayorga Zamora, Edwin Salgado Art New York entre otras personalidades e importantes instituciones culturales.

¡participa y comparte!

LO QUE TODO GESTOR DE ESTE PROYECTO DEBE SABER.

      1.IDEA: MOSAICO MAS GRANDE DE LA HISTORIA.

Que es la primera vez que se une el mundo para hacer una sola obra global (que itinera y crece) de carácter artístico y de conciencia social.

Objetivo principal.

Que se unió OMAI Organización Mundial de Artistas Integrados y ASFPP Arte sin Fronteras por la Paz, convocando al mundo, con el objetivo de Construir el “Mosaico más grande de la historia” hasta imponer un Récord Guinness y que vaya creciendo año con año con nuevas convocatorias que le agreguen un tamaño aún más grande y más participantes en el mundo, para que año con año pueda romper su propio récord.

  1. CONVOCATORIA.

Que se creó la Convocatoria, la cual se ha venido editando por el maestro salvadoreño Rafael Flores a petición de las necesidades de claridad y puntualización, personalizándola y haciéndola más efectiva y clara; agregándole formularios de inscripción para gestores y participantes.

  1. PATROCINADOR

Que se encontró como patrocinador a la Fundación Grupo Anjor FGA para que este espectáculo fuera un festival dividido en tres como lo es el Cuarto Festival de ASFPP, la octava cumbre de OMAI y el festival 6 continentes y además permisos, personal y todos los recursos para la espectacular construcción de un muro desmontable que será hecho en elmoueblo mágico de Mocorito Sinaloa México, dónde se montará el Mosaico más grande de la historia para su registro en Guinness World Récords.

      4.RED MUNDIAL DE COORDINADORES

Que se realizó un chat Internacional de coordinadores dónde se agregan cada vez nuevos países.

  1. GESTORES POR CADA PAÍS.

Que se realizó un grupo por cada país, dónde cada coordinador o coordinadores les dan ingreso al grupo de su propio país, a los nuevos gestores que se integran a este proyecto, reenviándoles o compartiéndoles a ellos (los coordinadores a los gestores) la información o noticias del chat Internacional al chat nacional de su país.

  1. FRATERNIDAD MUNDIAL DE GESTORES

Que se pretende que una vez unidos coordinadores y gestores, se logre legalizar la ”Fraternidad Mundial de Gestores” como un gran poder cultural para realizar proyectos a nivel global con temáticas de conciencia social.

PASOS PARA SER GESTOR Y SUS FUNCIONES

*Inscribirse en el formulario de gestores para llevar un control de personal de contacto agregado al proyecto. Será aprobado por los coordinadores de país. Clic acá para llenar formulario

*Empaparse de la Información de la convocatoria, las metas y objetivos que se desean alcanzar a nivel mundial.

*Recibir nombramiento que lo acredite como gestor, de parte del coordinador de su país más cercano a su territorio.

*Contactar a la prensa de su país y realizar conferencia de prensa y entrevistas para difusión de la convocatoria.

*Enviar vídeo (de 1 minuto, cámara horizontal, convocando a la participación de su país) a Cambass Gallery (Eliana Pedroza) para su difusión.

*Enviar vídeo y datos personales a Gina Trejo (Sección de Noticias culturales, Multimedios televisión) para difusión.

*Gestores: hacerse amigos en redes, poner me gusta, compartir, de tal manera que este proyecto haga mucho ruido, vaya de boca en boca y pueda verse por todos lados.

Invitar, ayudar, animar y atender a nuevos gestores.

*Empezar a recibir la obra enviada por los participantes y mantenerla en su propio centro de acopio contabilizada.

*A partir de 100 obras pequeñas entre 30 a 50 cm, comunicarse con Ernesto Ríos para gestionar certificados de donación y pago de envió a México.

*A partir de 50 obras medianas entre 60 a 80 cm de igual manera comunicarse con Ernesto Ríos para la misma gestión.

INFORMACION EXTRA

Que en México se está tramitando con la cancillería y con gobierno federal la idea de que la aduana esté enterada de la magnitud este proyecto para que facilite el paso de la obras a México y que también se tratará que esta misma cancillería se comunique con las aduanas de cada país para facilitar la salida de las obras que vienen a México.

Que se tramitará el registro en Guinness como el Mosaico más grande y como el Mosaico con más participantes.

Que todo participante recibirá un certificado de donación y participación por partes de FGA, ASFPP y OMAI.

Que cada coordinador y gestor recibirá un reconocimiento por parte de la FGA, ASFPP y OMAI.

Que todo coordinador y todo gestor será un invitado especial con hospedaje y alimentación a este festival y al gran espectáculo del montaje del mural más Grande de la Historia en Mocorito Sinaloa.

Que este espectáculo se transmitirá en vivo no solo por noticias de radio y televisión, también con la mejor tecnología para que pueda ser visto por el mundo en por las redes sociales.

Que se hará la invitación para inauguración al gobierno del estado, al gobierno de la República y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como otros organismos como la ONU.

Que al recibir el registro de GUINNESS se realizará una página donde junto al emblema guinness aparezca la lista de coordinadores, gestores y artistas participantes.

Que al recibir el registro del Guinness se hará una placa y se develará en un muro donde aparezcan el emblema de Guinness y los mismos nombres de dicha página.

Que cada año se hará una nueva convocatoria mundial y se cambiara el diseño u orden de las piezas en su montaje, con el fin de romper el récord alcanzado en el año anterior en tamaño y cantidad de participantes.

Que se buscará la sustentabilidad de la Itinerancia de este proyecto buscando apoyo de la ONU.

Que cada gestor podrá proponer proyectos desde su país dónde toda la fraternidad participe, apoye y ayude.